• SHARP AR-6031NV

  SHARP AR-6031NV

  • Copy, Network Print, A3 Color Network Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 31 ppm
  • Kết nối wifi với thiết bị di động
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản
 • SHARP AR-6020D

  SHARP AR-6020D

  • Copy, Print, A3 Color Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 20 bản/phút
  • Kết nối wifi với thiết bị di động
  • Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản
 • SHARP AR-6023D

  SHARP AR-6023D

  • Copy, Print, A3 Color Scan
  • In/Sao chụp 2 mặt: 23 bản/phút
  • Kết nối wifi với thiết bị di động
  • Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản
 • SHARP AR-6023N

  SHARP AR-6023N

  • Copy, Network Print, A3 Color Network Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 23ppm
  • Kết nối wifi với thiết bị di động
  • Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản
 • SHARP AR-5623NV

  SHARP AR-5623NV

  • Copy, Network Print, A3 Color Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 23ppm
  • Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản
 • SHARP AR-6026N

  SHARP AR-6026N

  • Copy, Network Print, A3 Color Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 26 ppm
  • Kết nối wifi với thiết bị di động
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản
 • SHARP MX-M265N

  SHARP MX-M265N

  • Copy, Network Print, A3 Color Network Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 26 ppm
  • Đơn giá: 75.000.000 VNĐ
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản
 • SHARP MX-M315N

  SHARP MX-M315N

  • Copy, Network Print, A3 Color Network Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 31 ppm
  • Đơn giá: 95.000.000 VNĐ
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản
 • SHARP MX-M314NV

  SHARP MX-M314NV

  • Copy, Network Print, A3 Color Network Scan
  • In/ Sao chụp 2 mặt: 31 ppm
  • RSPF Nạp bản gốc 2 mặt có sẵn
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản
 • SHARP AR-M460N

  SHARP AR-M460N

  • Copy, Network Print, Color Scan
  • Tốc độ: 46 bản/phút
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản chụp
 • SHARP MX-M464N

  SHARP MX-M464N

  • Copy, Network Print, Network Color Scan, Fax (option)
  • Tốc độ: 46 bản/phút
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản chụp
 • SHARP MX-M564N

  SHARP MX-M564N

  • Copy, Network Print, Network Color Scan, Fax (opt)
  • Tốc độ: 56 bản/phút
  • Bộ nhớ 3GB, ổ cứng: 320GB
  • Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản chụp
 • SHARP MX-M654N

  SHARP MX-M654N

  • Copy, Network Print, Network Color Scan, Fax (option)
  • Tốc độ: 65 bản/phút
  • Trữ lượng giấy: 3.200 tờ, Max 6.700tờ
 • SHARP MX-M754N

  SHARP MX-M754N

  • Copy, Network Print, Network Color Scan, Fax (option)
  • Tốc độ: 75 bản/phút
  • Trữ lượng giấy: 3.200 tờ, Max 6.700tờ
 • SHARP MX-1810U

  SHARP MX-1810U

  • Copy màu, In màu, Color Scan
  • Tốc độ: 18 bản/phút
  • In/ Sao chụp 2 mặt
  • Bảo hành 1 năm hoặc 100.000 bản
 • SHARP MX-2010U

  SHARP MX-2010U

  • Color Copy, Color Print, Color Scan
  • Tốc độ: 20 bản/phút
  • In/ Sao chụp 2 mặt
  • Bảo hành 1 năm hoặc 100.000 bản
Trang 1 2
bán đàn piano
mua đàn piano
grand piano
in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội